Servis a revize CHLAZENÍ

Provádíme revize, opravy a údržbu běžných chladicích i mrazicích zařízení, chladicích boxů atd. …

 

Pro servis jsme špičkově vybaveni a proškolení

Revize chladicích zařízení a klimatizací

Provozovatelé zařízení, které obsahují regulované látky (ES) č. 1005/2009 nebo fluorované skleníkové plyny (ES) č. 517/2014 – dále jen chladiva, mají zákonnou povinnost zajistit kontrolu těsnosti – tedy revizi úniku chladiva, vést záznamy a nechat zařízení označit.

Předcházejte problémům, spořte náklady, zajistěte si revizi chladicího zařízení a klimatizace včas! Četnost kontrol je stanovena následovně:

1. pro regulované látky, které jsou v našem oboru nejčastěji zastoupeny chladivem R 22:

 • u zařízení obsahující nejméně 3 kg chladiva jednou za dvanáct měsíců
 • u zařízení obsahující nejméně 30 kg chladiva jednou za šest měsíců
 • u zařízení obsahující nejméně 300 kg chladiva jednou za tři měsíce

2. pro fluorované skleníkové plyny se limity kontroly těsnosti uvádějí v tunách ekvivalentu CO2:

 • u zařízení obsahující po přepočtu 5 t CO2-eq a více jednou za dvanáct měsíců
 • u zařízení obsahující po přepočtu 50 t CO2-eq a více jednou za šest měsíců
 • u zařízení obsahující po přepočtu 500 t CO2-eq a více jednou za tři měsíce.

 

Přehled regulace vybraných používaných chladiv

Pro stacionární chladicí zařízení, která obsahují nebo fungují na fluorované skleníkové plyny s GWP 2 500 nebo vyšším.

S revizemi zajišťujeme i následující:

 • rozdělení zařízení podle druhu a množství chladiva
 • přepočet náplně chladiva na tuny ekvivalentu CO2
 • značení zařízení
 • zavedení evidenční knihy zařízení s chladivem
 • vypracování vstupní kontroly
  provedení periodických revizí
 • kontrolu těsnosti po opravách
 • legislativní podporu
Ke stažení
Dokumenty ke stažení: